tagsنت same old love برای پیانو


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
متن زیبای صبح بخیر و سلام کردن به دوستان
اطرافم پر دوست ..!
دوستانم ،گهری بی همتا..!
روزها اول ظهر؛
به درودی دل خود گر م کنیم..
و چه زیباست، کنار یاران ،
خنده بر ظهر زدن ..!
زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن..!
تا که باشید شما …
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست..
پس کنارم باشید،همراهان
چون که یکدست ندارد آوا..
مهرتان افزون باد .تا ابد پاینده..
سرخوش و سر زنده..!!
سلام….دلتون خوش
ظهر زیبا تون بخیر…
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
گالری تصاویر و عکس های زیبا مخصوص پروفایلمجموعه تصاویر و عکس های پروفایل خاص وغمگین پسرانه و دخترانه ۲۰۱۷مجموعه تصاویر و عکس های پروفایل دخترانه ۲۰۱۷مجموعه تصاویر و عکس های پروفایل خاص وغمگین پسرانه و دخترانه ۲۰۱۷


عکس پروفایل
دانلود نت Same Old Love سلنا گومز برای پیانو


آهنگساز : سلنا گومز
تنظیم : جواد قادری
تنظیم شده برای : پیانو
تعدا صفحات : 4
سطح نت : متوسط
نوع فایل : pdf
قیمت : 30,000 ریالدانلود نت Same Old Love سلنا گومز برای پیانوanharmonica Articles php ID 9 برای استفاده از مطالب آموزشی این سایت به یک سازدهنی دیاتونیک سوراخه در گام دو آموزش نت خوانی و ارزش زمانی نت
شـَ ـبـ ـیـ ـهِ  جـ ـودی  اَبــ ـوت  شـُ ـــده امــ
بــَ ـرایِ  "بـ ـابـ ـا  لـِ ـنـ ـگ  درازیــــ " مـ ــی نـِ ــویـ ـسـَ ـمـ
کـ ــه  ایــ ـن  روزهـ ـا  دیـ ـگـَ ــر  خـ ـودَمـ  هـَ ـمــ
"نــِ ـمیـ ـشِـ ـنـ ـاسَـ ــمَـ ـش"
…..ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪ✔ﻭ ﮔﻔـــــﺘَﻨﺪ ﺯﯾــــﺒـــﺎ ﺑــــــﻮﺩ…➣↻ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧِﺴـــــﺘَﻢ ﻣﮕـــــﺮﺩَﺭﺩ ﻫــَــــــﻢ ﺯﯾﺒــــــــﺎ ﻣﯿــــــــﺸﻮﺩ ؟ﺁﻫـــــﺎے ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯے … ﻧﻮﺷــــــــﺘِﻪ ﻫـــــــﺎﯾــــــــﻢ✍ﺩَﺳـــــــٺ ﺧــــــــﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴـــــــﺖ ﺩِﻟـــــــــــــﻢﻣﯿـــــــﻨﻮﯾــــــــﺴَﺪ ﻭ ﻣـــــــَـــــڹ… ﻓﻘﻂﻧــــــــﮕﺎﻩ ﻣـــے ﮐﻨــــﻢ . ﻭ
سلام.خوش اومدید به وب من!من یه دختر عاشقم! مثل همه عاشقا!*با اینکه میدونم فکر میکنید این وبلاگ،*برای هر مطلبش مخاطب خاص داره،اما باید بگم نظرتون اشتباهه! درسته که عاشقمولی اگه میخواستم این وبو فقط برای یک نفر بسازم،نمیساختم...یا اصلا اینجا نمیساختم!!!ممنون که اومدید وبم لطفا نظر بدید...نظردادن به من کمک میکنه(باعث میشه،) اشتیاق فراوون، برای ارسال مطلب داشته باشم.*درضمن عاشقا به وبم سربزنن. اینجا قوانین خاصی نداره..... بیوگرافی ،خوشامدگویی و آشن
ﺍﺻـــﻼ ﭘﺴــــﺮﻩ ﻭ ﻣــــﺮﺩﻭﻧﮕــﯽ ﮐــــﺮﺩﻧﺎﺵ !ﻋﻄﺮ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺳﺮﺩ ﺯﺩﻧﺎﺵ !ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻧــــﺎﺵ !اخــــم کـــردناش !ﻧــــﺎﺯ ﮐﺸــــﯿﺪﻧﺎﺵ !ﻣﻐــــﺮﻭﺭ ﺑﻮﺩﻧــــﺎﺵ !ﯾﻪ ﺟــــﻮﺭ ﺧــــﺎﺹ ﻣﻬﺮﺑــــﻮﻥ ﺷــــﺪﻧﺎﺵ !ﺍﺻـــﻼ ﭘﺴـــﺮﻩ ﻭ ﺗـــﻪ ﺭﯾـــﺸﺶ !ﭘﺴــــﺮﻩ ﻭ ﺗﺨـــﺲ ﺑﺎﺯﯾــــﺎﺵﺩﺧـــﺘﺮﻩ ﻭ ﻟـــﻮﺱ ﺑﻮﺩﻧــــﺎﺵ !ﻏــــﺮ ﺯﺩﻧﺎﺵ !ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــــﺘﺎﯼ ﻋﺠﯿـــﺐ ﮐــــﺮﺩﻧﺎﺵ !ﻋﺸـــﻖ ﮐﺎﮐــــﺎﺋﻮ ﻭ ﭘﺎﺳ
عـــــزیزانی هستند که هیچ وقت تـــَــرکِت نمیکنن
امـــــّـــا . . .
خوب بلدن کاری کنن که خودت ،
یواش ، یواش ، پاورچین ، پاورچین ، ترکشون کنی!
....ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩی
ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ
ﺍﻭ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻫﻤﻴﻦ یک ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎیی ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ . . .
.
.
.وقتی کســـــی در کنـــــــارت هست
خوب نگــــــاهش کــــن
بـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــش
به لبخنـــــد بین حرف هایش
به سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــش
به شیــــــــو
تو کودکی بودی از تبار آرش و رستمتو نبودی زورو و سوپرمن خیالیتو پر نداشتی پرواز نمی کردیتو نوجوان سی سال پیش بودیو می خواهم به من که نوجوان امروزی امیاد بدهی درس شهادت رایاد بدهی فدا کاری را یاد بدهی خوب بودن رالطفا یاد بده که چه طور به کشورم خدمت کنممام میهن به تو لبخند زد مام میهن قلبش شکست که تو رفتی از این دنیاتو رفتی و از دنیا رها شدینگاهی به ما بیازکه در این دنیای تاریک زندانی شدیدمدستم را بگیر تا از این زندان رها شومتو حق بودی و عرا
میـان بـاغ چشــمانـمهــزاران رمــز و راز  ِ نــیبـه هــر جـوی و بـه هــر بنـــدشبـســی رنـج و ســتم در پــیمــرا در خلــوت شــب هــاخُشــا دسـتــی کــه نـاز آردمیـان ســجدهً مســتــیصـدایــی در فــراز آردخُشــا در گـلشــن عشــقمهجــوم بـاد و طــوفـان نیـســتدرون بـاغــی از وحشــتنفــیـر مــرگ انســان نیـســتدر اینـجــا هیــچ گــرگــی نیـســتهمــه هــم قــد و هـمســاننـد ، بــزرگــی نیـســتدر اینـجــا چشــم هــا ، واگــوی احس

دختری از پسری پرسید : آیا من نیز چون ماه زیبایم ؟پسر گفت : نه ، نیستیدختر با نگاهی مضطرب پرسید : آیا حاضری تکه ای از قلبت را تا ابد به من بدهی ؟پسر خندید و گفت : نه ، نمیدهمدختر با گریه پرسید : آیا در هنگام جدایی گریه خواهی کرد ؟پسر دوباره گفت : نه ، نمیکنمدختر با دلی شکسته از جا بلند شد در حالی که قطره های الماس اشک چشمانش را نوازشمیکرد ،اما پسر دست دختر را گرفت ، در چشمانش خیره شد و گفت :تو به انداره ی ماه زیبا نیستی بلکه بسیار زیباتر از آن

Love can´t be wrong,Love that is so strong.In you I find the only onetouch my heart so strong.You gave me this,it´s magic, think.I was waiting for so long.In my dreams I think of youIn my dreams I feel so close to youIn my dreams I´m loving youI´m dreaming like a child at you.I love you,I wish I be a part of you.You´re so far awayI miss you every day.In my dreams I think of youIn my dreams I feel so close to youIn my dreams I´m loving youI´m dreaming like a child at you.You´re far away,so far away,You´re far away,so far awayIn my dreams I think of youIn my dreams I feel so close to youIn my dreams I´m loving youI´m dreaming like a child at you
  اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی ، اگه
عروسک بودی بغلی ترین بودی ، اگه ستاره بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که
دوست منی عزیز ترینی . روز ولنتاین مبارک مبارک . . .  
امیدوارم خرس زیبایی ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه . ولنتاین مبارک باشه عزیزم
سلام ببخشید پول نداشتم برات خرس و قلب
بخرم به مناسبت روز ولنتاین ، فقط همین یه اس ام اس رو توسنتم برات بفرستم
تا بدونی که همیشه دوستت دارم . امیدوارم این روز ، روز ولنتاین برات
مبارک و با برکت باشه
&n
گالری تصاویر و عکس نوشته های عاشقانه و زیبا 2017گالری تصاویر عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه جدید و زیبا در سایت تفریح رایگانعکس عاشقانه هر چی میری جلو خراب تر میشی نمیدونی باید به کیی جواب پس بدیعکس عاشقانه تو اسمم را صدا بزن من جانم های زیادی به این دنیا بدهکارممجموعه ای از عکس ها و نوشته های عاشقانه ویژه سال 96دوست داشتن بعضی آدم ها مثل اشتباه بستن دکمه های پیراهن استگالری تصاویر و عکس نوشته های عاشقان
Selma Alameri, who competed on Sean Lowe's season of The Bachelor, is
spilling details about her "dream come true" wedding to Patrick Daniels last
week and why she has "zero regrets" about her trip down the aisle.
"I never thought I would be saying this because it's so cliche, but it truly
was the happiest day of my life," Alameri reveals exclusively to ET.
"It was so intimate and it was all about Patrick and I. Not a party, not the
guests, not family -- just him and I -- which is what I think it should truly be
about, after all," she says.
pics:blue prom dresses
Alameri and her now-husband, tied the knot on Dec. 29 in an intimate city
hall wedding ceremony in San Diego, California.
"Everyone told me I would regret doing it City Hall style
Les vacances les plus fabuleuses de l'année, la Saint-Valentin, n'est
pas trop loin maintenant et nos marques de mode préférées vont dévoiler
des collections cool dédiées à l'amour, la passion et la tentation.
Devinez qui apporte le plus exquis, le charme et la ligne la plus folle
pour le jour rouge! Bien sûr, Nasty Gal robes de bal,
que leur collection Saint-Valentin devrait être exceptionnelle comme
tout ce que la marque crée. Le tout nouveau look de la Saint Valentin de
Nasty Gal Crazy Love 2013 apporte tout ce qu'il ya de plus doux et de
plus agréable dans la scène de la mode, depuis les couleurs pastel et
les estampes rose jusqu'aux fleurs et les friandises les plus sucrées:
les petits gâteaux.
Convenons que la Saint-Valentin est le jour, quand nous voulons t
دختر که باشی باید حواست به درد پای مادرت باشد
دختر که باشی می شوی سنگ صبور مادربزرگت
دختر که باشی ساعت ها برایت مهم می شود تا مبادا پدر قرصش را فراموش کند
دختر که باشی سینه ات می شود صندوقچه ی اسرار برادر…
به سلامتی همه ی دخترای سرزمینم
Likeبه کسی یا چیزی را علاقه داشتناز کسی یا چیزی خوش آمدن Loveعاشق کسی یا چیزی بودن /چیزی یا کسی را خیلی دوست داشتنAdoreچیزی یا کسی را سخت دوست داشتن (توام با تحسین )Approve of sth/sbضمن تأیید یا تحسین چیزی یا کسی، به آنها علاقه داشتنTo be fond  of sth/sbبه چیزی یا کسی خیلی علاقه داشتنولنتاین رو به همه عاشق ها تبریک می گم ❤️❤️❤❤❤
تمام این شهر یک طرف ،
تو یک طرف…
خیالت راحت ،
من ،
طرفِ ”  تــــــــــو ” را
به مردم این شهر نمی دهم …!
تورا دوست دارم بدون آن که علتش را بدانم…

محبتی که دلیل داشته باشد یا احترام است یا ریا…♥ ﻭﻗﺘﯽ " ﻣﻬﺮﺑﻮﻧــــــﯽ " ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻭﺟــــــﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ ….
" ﻫﯿـــــﭻ ﻭﻗﺖ " ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧـــﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨــــﯽ….
ﺣﺘــــــﯽ ﺍﮔﻪ "ﻫـــــــﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ " ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧــــــﺎﻃﺮﺵ
ﺩﺳﺖ ﺑﯽ ﻧﻤـــــﮑﺖ ﺭﻭ " ﺩﺍﻍ "
شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش: من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به امیدی که تو فانوس شب من باشی
مهر یه چیزیه مهربونی یه چیز دیگه، عشق یه چیزیه عاشق شدن یه چیز دیگه، قلب و دل یه چیزیه اما توی قلب تو جا شدن یه چیز دیگه
آسمونتم می توانی همیشه بارونو تو چشمام ببینی. زمین مال زمین خوارها ،فضا مال فضا پیماها ، فقط تو مال من
همه زندگی فقط ۳روزه : اومدن – بودن –
رفتن . من خودم نخواستم بیام ولی خودم می خوام که باشم اونم فقط به خاطره
تو وقتی هم که
ean genie Donna Ida Thornton on how to make denim work for every occasion
43-year-old denim expert and founder of her eponymous label Donna Ida, Donna
Ida Thornton, advocates jeans for every occasion. ''You always feel cool in them
and never unsure,'' says the designer. It's true that when faced with a
sartorial dilemma, often your trust jeans are the answer. But what does she
think of all the new styles flooding the market? ''I love them all - you need
freshness with everything,'' says Ida, ''if you’re experimenting with a new
style, I would always suggest trying a darker shade of denim first as it’s more
flattering.''
The days of one particular style of jean being en vogue are behind us. The
denim-du-jour is how an umbrella concept, encapsulating myriad styles including
step
Faissal El-Malak is a designer to watch out for. He moved to Dubai in
September 2014 and since then has been building quite the name for himself.
Faissal is of Palestinian origin and was brought up between Montreal Canada and
Doha, Qatar and studied and worked in Paris, France for a few years before
returning to the Gulf and finally settling in Dubai.
His clothing label named after himself, Faissal El-Malak, is a women's
ready-to-wear, luxury Middle Eastern fashion brand. What we love about Faissal's
work is that although regional identity exists in the core DNA of his brand,
there is also a strong focus on traditional artisan work from the region and in
particular hand woven fabrics. He gathers and synthesizes these different
aesthetics and ideas and the result is rather stunning
با عرض معذرت لازم شد چند خبر جدید رو خدمت کاربران بگیمبهم ریخته شدنِ 12 ساعته سایتعاشقی ساعت 12 بامداد 4 بهمن ماه 95 به مدت 12 ساعت بنا به تغیراتی بهم ریخته نشان داده میشد همینک تمام بخش های سایت به روال عادی خودش بازگشته است.تغیرات جدید سایت- اضافه شدن بخش فال حافظ هوشمند و با تغیر خودکار با هر کلیک . : بالای سایت قابل مشاده است- اضافه شدن دو پخش قالب های حرفه ای و طراحی قالب که بزودیه زود کارشون رو شروع میکنند . بالای سایت قابل مشاه
” تـــــــــــــــو “
همانی که همیشه دوستش دارم!!
همانی که تا غصه ام می گیرد
سر و کله اش پیداش می شود!!
همانی که تا مرا نخنداند دست بر نمی دارد!!
همانی که تا طپش قلبم را بالا نبرد ول کن نیست!!
همانی که تا اغوشم نگیرد آرام نمی شوم!!
همانی که همیشه پر است از شادی و شور زندگی!!
باور کن!!
گاهی انقد دوستت دارم که دلم میخواد بهت فش بدم!!
اره تو همانی !!
یه عوضیه دوست داشتنی!!
یه دیوووونه ی خواستنی!!
آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت ، عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت . روز ولنتاین مبارک
نمیگم دوستت دارم ، نمیگم عاشقتم ، میگم دیوونتم که اگه یه روز ناراحتت کردم بگی بیخیال دیوونست . . . (روز ولنتاینت مبارک عزیزم)))
قلب مهربانت مثلثی را می ماند در دریای عشق ، مرا در خود کشیدی برمودای من !!! (ولنتاین مبارک
ولنتاین مبارک ، همراه یک بغل گل رز ، یک سبد ستاره و یک دنیا آرزوی شادباش
عشق تنها دلیل زندگی است ، ولنتاین مبارک .
????ﭘﺴﺮ : ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ !!???? ????.ﺩﺧﺘﺮ: ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ؟???? ????.ﭘﺴﺮ : ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺕ …????ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ !!⚠.????ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﮕﻪ ﻧﻤﯿﮕﻔﺘﯽ ﻋﺎﺷﻘﻤﯽ؟????ﻧﻤﯿﮕﻔﺘﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺮﮐﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟???? ????.ﭘﺴﺮ : ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.✋ﺑﺮﻭﻭﻭ???? ..????ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ؟????ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻡ؟????.????ﭘﺴﺮ: ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭِ ﻣﻤﮑﻨﻮﻭﻭﻭ !!????ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮐﺮﺩﯼ.????ﻋﺎﺷﻖِ ﺧﻮﺩﺕ !!???????? ????ﺑﺮﻭ …????????ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠ
با سلامکاربران عزیز باران موزیک روز بخیر ، باران موزیک بعد از سابقه کاری چشم گیر 3 ساله خود سرانجام در اواسط تابستان 95 به خواب رفت و دیگر فعالیت نکرد! خیلی ها حتی خودِ ما دیگر فکر نمیکردیم که بازگردیم! ولی همنینک با همکاری در پخش آثار هنرمندان به صورت پولی و رایگان در سایت های love-s.ir . baranmusic.avablog.ir . cafematok.com و ... صورت میگیرد.باران موزیک مرجع پخش موزیکِ دیس لاو کار مجدد خود را از دی ماه 95 شروع کرده است و دیگر موزیک هایی غیر از دیس لاو را پخش نخواهد ک
از معلم هندسه پرسیدند:عشق چیست؟گفت:نقطه ای که حول محور نقطه قلب جوان می گردد.از معلم تاریخ پرسیدند؟عشق چیست؟گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان است.از معلم زبان پرسیدند:عشق چیست؟گفت:همپای loveاز معلم ادبیات پرسیدند:عشق چیست؟گفت عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن می سوزد.از معلم ریاضی پرسیدند:عشق چیست؟گفت تنها عددی است که هر گز تنها نمبی ماند.ازمعلم فیزیک پرسیدند:عشق چیست؟گفت:تنها آدم ربایی است که قلب جوان را به سوی خوئد می کشد.از معلم انشاء پرسیدند:عشق
Her clients’ testimonials reveal how truly exceptional her service is. Ankia will go the extra mile to get you the exact type of dress, in the exact colour and with all the details you want. Even if you’re the pickiest princess on the planet, Anika will find you what your designer heart desires and do all the adjustments herself to make sure it fits you perfectly.Are you looking for a ball gown, ampoule evening gown or party dress? Then you’ve come to the right place! Golden Gown can provide you with any type of dress for any occasion. From elegant, luxurious ball gowns to short and piqued cocktail dresses – at Golden Gown, you’ll receive the best service and advice to find the perfect dress.For us ladies, nothing is more important than looking presentable – for any occasion. N
سخت است کسی را بخواهی امانتونی بش بگی...سخته بخوای که ببینیش ولی نشه که زل بزنی تو چشاش....سخته بخوای ماله تو باشه ولی نشه....سخته بخوای دوست داشته باشه ولی نه باس دلت بخواد...سخته هنوز بد جور عاشقش باشی ولی وانمود کنی اصلا برات اهمیتی نداره...سخته از کنارش رد بشی و دلت همش بالا و پایین کنه ولی تظاهر کنی اصلا ندیدیش...سخته تمامه وجودت باشه ولی ذره ای به تو تعلق خاطر نداشته باشه...میخوای که بخوای ولی نباید بخوای...میخوای که بشه ولی نمیشه....میخوای که نش
چراغهای شهر خاموش شده اندصدایی به گوش نمیرسددرویش پیر آواز نمی خواندگلدسته ها خاموش و سرد شده اندباغبان به خواب رفته استگلها فراموش شده انددخترک کبریت فروش ساکت استناله نمی کنداشک نمی ریزدشیون نمی کنددخترک کبریت فروش تنها استبه درخت کاج تکیه داده استچراغهای شهر خاموش شده اندصدای زوزه باد به گوش نمیرسددرویش پیر آوازی نمی خواندچه سکوت سنگینیشهر به سان مرده ای سرد و خاموش استدلتنگ و افسرده حال و نالان استشهر غمگین شده استمردمان را باور ند
سلام کاربران گرامی ، طراح قالب وبلاگ سایت بزرگ عاشقی با آدرس www.love-s.ir می باشد. از مدیریت سایت تشکر میکنیم بابت طراحی و ترجمه رایگان این قالب برای وبلاگ مــا اگه دنبال یه سایت خوب برا مطالب زیبا وعاشقانه میگردید من سایت عاشقی رو پیشنهاد میکنمیه سایت عاشقانه عالی... پ.ن:ممنونم از مدیر سایت عاشقی

اینجا آسمان از دل من تیره تر است ،
روزگارم ابریست ، من اگر تنهایم ، یاد تو با من هست ، مهربانم روزگارم
ابریست ،
ولنتاین مبارک***مات شدم
از رفتنت !
هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست***درد دارد…
وقتی با نسیمی برود…
کسی که به خاطرش به طوفان زده ای…
.***خنک شدى ؟
اما من هنوز داغم از رفتنت در این سرماى بى رحم !
.

تویی که الان دلت واسه یه بی معرفت تنگه.تویی که ی خوای بهش زنگ بزنی ولی غرورت نمی ذاره.توکه هر اهنگی گوش میدی یاد یه نفر می افتی.تویی که این روزا توی دنیای مجازی غرق شدی.تویی که حتی نی دونی چه ریختی خودتو خالی کنی.به سلامتی تو……
“تو” را بی دلیل دوست دارم،،،
نه ادعای عاشقی کردی،،،
نه کلمات را به بازی گرفتی!!!
ولی عجیب،،،
رخنه کردی میان هوای شعرهایم!!!

همان دور بمان!!!
نزدیک که بیایی،،،
قواعد بازی آدمها مسموممان میکند!!!

**بگذار بی دلیل دوستت داشته باشم**
و بنویسم،،،
تا بی خبر بخوانی مرا…!!!!
برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست... برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ...برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست ... برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد...برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی... برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است...برای تویی که قلبت پـا ک است ... برای تویی که عـشقت معنای بودنم است...برای تویی که آرزوهایت آرزویم است...
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها