چگونه افکار دیگران را تحمل کنیم✅در هر لحظه شما در حال پخش افکار و احساسات مثبت یا منفی می باشید و اینکه آیا این افکار مثبت یا منفی هستند تعیین کننده آن خواهند بود که چه چیزی را در زندگی خود دریافت خواهید کرد . ✅تمامی افراد ،شرایط و رخدادهایی که لحظه لحظه زندگی شما رو شکل می دهند از طریق افکار و احساساتی که ساطع کرده اید به سمت شما جذب شده اند. ✅زندگی برای شما اتفاق نمی افتد بلکه شما چیزی را دریافت می کنید که قبلا آن را ارسال کرده اید.
چگونه گرم کنيم؟

کارمای واقعی تفکر کردن است.❗️تفکر عینیت می یابد و به عمل تبدیل می شود.اگر به ذهنتان اجازه دهید به افکار آموزنده بپردازد شخصیتی اصیل می یابید.اگر افکار منفی را در سر بپرورانید  شخصیتی پست و فرومایه پیدا می کنید.بنابراین با پرورش افکار والا شخصیت خود را شکل می دهید.شما عملی را می کارید و عادتی را برداشت می کنید، عادتی را می کارید و شخصیتی را برداشت می کنید.شخصیتی را می کارید و سرنوشت را برداشت می کنید.بنابراین سرنوشت ساخته و پرداخته خود شما
سرهنگ "ستار خسروی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: خشونت،عصبانیت،نزاع فردی و دسته جمعی، حمل سلاح سرد از چالش های اساسی جامعه امروزی است که متاسفانه جامعه همواره از این چند پدیده آسیب دیده و افرادی را هم خواسته و نا خواسته با خودش غرق کرده است.وی گفت: پرخاشگری و خشونت ریشه در نقش های تربیتی خانواده دارد، معمولا افراد پرخاشگر و عصبانی محصول کارکرد بد خانواده و بعد هم محیط هستند .این مقام انتظامی ادامه داد: این افراد به
۱) هنگام سخن گفتن همیشه تبسمی بر لب داشته باشیم. تبسم خرجی ندارد اما سود بسیاری دارد.۲) در بحث‌ها هیچ وقت طرف خود را با کلمه “تو”‌مورد خطاب قرار ندهید. نام هر کس برای او مطبوع‌ترین و مهمترین کلمات قاموس بشری است. ۳) در مشاجره‌ها اجازه دهید طرف شما در کمال آزادی حرف خود را بزند و هرچه در دل دارد بر زبان بیاورد.۴) در مشاجره‌ و بحث‌ها هیچ وقت به طرف مقابل خود نگویید به بیراهه می‌رود و اشتباه فکر می‌کند. عقاید طرف خود را محترم بشمارید.اگر
احساس
چگونه با هزینه کمتری اسباب کشی کنيم!خریدن یا اجاره کردن خانه جدید به اندازه کافی هزینه بر است، به آسانی هر کسی نمی تواند استطاعت مالی برای پرداخت پیش قصد یا ودیعه، پرداخت اجاره در اول و آخر ماه و هزینه باربری را داشته باشد. همه برای یک بار هم که شده تجربه یک اسباب کشی را دارند بناربراین در اینجا کارشناسان مالی به ما توصیه هایی می کنند که چگونه هزینه ها را مدیریت کنيم
برایت از چه بگویم که خوشایندت باشد و تحویلم بگیرییا برایت چگونه باشم که نیم تنگاهی به من کنيمیدانم برایت تکرای شده ام و دلت تازگی میخواهدولی به من بگو چگونه تازه باشم برایت وقتی که تو چشم در کهنگی های ديگران داری و تازگی من به چشمت تکرای می آیدمرد من ,من تمام سعیم این است که تو خشنود باشی ولی تو چکار برایم میکنی جز این که نگاهت هرز میرود.........
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق شو
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش
معرفی کامل سایت چگونه چاق شویمدر این مطلب از سایت قصد داریم که سایت چگونه چاق شویم را معرفی نماییم.سایت چگونه چاق شویم یک سایت تخصصی می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد لاغر برای چاق شدن استسایت چگونه چاق شویم اولین سایت جامع در حوزه و موضوع چاق شدن در ایران می باشد.این سایت به جهت آموزش های لازم و بالا بردن وزن افراد لاغر به طور طبیعی
ایجاد شده است و تمام سعی خود را دارد که مطالب بروز را در زمینه چاقی
برای کاربران ارائه نماید.سایت چگونه چاق ش

بعداز تولد امیرحسین عزیزم خیلی دردها رو تحمل کردم وخیلی اذیت شدم تا بچم ی کم خودشو بگیره.تازه همه چی روبراه شده بود و ما بی نهایت خوشحالو اروم بودیم.تا اینکه بحث کارم پیش اومد و این اوضاع تا بحال تو زندگیم انقد کلافه و بلاتکلیف نبودم.بازم خداروشکر که علی همه جوره همراهمه و حمایتم میکنه.بازم خداروشکر که خانوادهامون پشتمونن و نمیزارن تنها بمونیم.اما بااین اوصاف بیشتر از همه این منم که باید سختی زیادی رو تحمل کنم و بیشتراز همه غصه بخورم و استر
چگونه لب تیره را روشن کنيم


چگونه لب تیره را روشن کنيم – آرامیس مد
روشن کردن لب تیره:
عوامل بسیاری می تواند باعث تیره شدن لب های شما شود. مانند سیگار کشیدن،
آلودگی و نور خورشید، به عنوان مثال، این موارد می تواند تاثیر منفی بر
ظاهر لب های شما داشته باشد. خوشبختانه، داروهای خانگی بسیاری وجود دارد که
می تواند به روشن تر شدن لب های شما کمک کند. 
خشم پلی است بین هر دو نوع پرخاشگری فیزیکی و کلامی و خصومت ، از این رو
اگر بخواهیم پرخاشگری و خصومت را کم کنيم، باید یاد بگیریم که چگونه خشم
خود را کنترل کنيم. مطالب زیادی در باره ی نحوه ی کنار آمدن با اضطراب و
افسردگی نوشته شده است. اما در باره ی کنار آمدن با خشم مطالب کمی نوشته
شده است، زیرا ما غالباً خشم را چیزی می دانیم که قادر به کنترل آن نیستیم یا نباید آن‌را کنترل کنيم.خشم
اگر به درستی مهار نشود ممکن است تبدیل به هیجان بسیار مخربی شود. ا

⛱ﺭﮐﻦ ﺍﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺪﻫﺪ . ﻏﯿﺮ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ " ﺻﺒﺮ " ﺭﮐﻦ ﺍﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﺳﺖ . ﺻﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭﭘﺬﯾﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺳﺖﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ = ﺯﻧﺪﮔﯽ ‏( ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ‏) ⛱ ﺭﮐﻦ ﺩﻭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺭﻋﻪ  ﺭ
رفتار درمانیرفتار درمانی در معنای حقیقی صورتی از عرفان درمانی و خود درمانی است . زیرا آنچه که بر ما رفتهاست ما را بیمار و گرفتار و معذب ساخته است پس بایستی از راه رفته بازگردیم تا آن عذاب را نیزبازگردانیم. رفتارھای ما باعث گرفتاریھای ما شده است پس بایستی از این رفتارھا باز گردیم . و اینمستلزم خودشناسی است که کدامیک از سلسله رفتارھای ما موجب بدبختی ما شده است. کدامدسته از تھمت ھای ناحق و یا تجاوز به حقوق ديگران و یا ایجاد اکراه و زور در دین و ا
۲ روش برای چیدمان کالا روی پالت پلاستیکی وجود دارد: ردیفیبلوکی نکته مهم در قرار دادن کالا روی پالت این است که از فضای پالت پلاستیکی استفاده مناسب کنيم و مقاومت را در چیدمان در نظر بگیریم تا کالا سقوط نکند. همچنین برای یک چیدمان صحیح و مقاوم روی پالت پلاستیکی
حتما باید اطلاعات کافی و دقیق از ابعاد پالت پلاستیکی و قدرت تحمل بار
داشته باشیم. همینطور بهتر است اطلاعاتی درباره ابعاد و قدرت تحمل کارتن ها
و بسته های چیده شده روی پالت پلاستیکی داشت
طراحان سایت در کمترین زمان و بالاترین کیفیت می توانند به راحتی یک سایت حرفه ای طراحی کنند. لازمه طراحی سایت
ایده آل و مناسب برای تجارت شما استفاده از نکاتی است که شاید از دید برخی
از طراحان سایت دور مانده است.در ایجاد طرح کلی یک سایت ممکن است اشتباهات
متداولی صورت گیرد خصوصا وقتی طراحان سایت تازه کار و جدید می خواهند این
کار را انجام دهند.  با گردآوری فهرستی از مراحل ایجاد طرح کلی عالی یک
سایت ایده آل سعی داریم وب سایت سازان و طراحان سای
رابطه خشونت با نبود گفتماناین جامعه شناس ادامه می دهد جایی که فضا برای دیالوگ و گفت و گو بسته است، خشونت ایجاد می شود و این موضوع منجر به شکاف های رفتاری می شود و حتی به دیالوگ هم نمی رسیم چه برسد به گفتمان؛ به عبارت دیگر جایی که فرد احساس می کند نمی تواند حرف بزند ممکن است یک رفتار خشونت بار داشته باشد.مدیر گروه مسائل و آسیب های اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ایران می گوید: عدم ابراز نظر می تواند منجر به خشونت شود؛ امروز شاهدیم حتی دیالوگی که بی
راز پیشرفت چیست؟ و چگونه می‌توان کارهای بزرگی که ما را به هدفمان می‌رساند را انجام داد؟ و چگونه می‌توان به اهداف بزرگ دست یافت؟ به احتمال زیاد شما هم افرادی را دیده‌اید که کارشان ساختن پروژه‌های بزرگ ساختمانی است مثل یک برج، یک سد بزرگ، یک شهرک و یا هر سازه دیگر. معمولا آنها قبل از اینکه دست به ساختن پروژه بزنند ابتدا ماکت کوچکی از آن را می‌سازند و در تمام طول ساخت و تکمیل پروژه، دائم به آن ماکت نگاه می‌کنند و تمام افکار و تصمیماتشان را ر
آقای روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه نرجس گفت:
خشونت فقط جنگ و ترور نیست، بی احترامی به یکدیگر و نبودن اخلاق برادری،
خواهری و دوستانه هم نوعی خشونت است.
رئیس جمهور افزود: محروم کردن نوجوانان از تحصیل و مدرسه، واداشتن کودکان و
نوجوانان به کار پرزحمت و رفتار خارج از چارچوب اخلاق دینی و اسلامی در
قبال آنان در داخل خانه نیز نوعی خشونت است.
آقای روحانی گفت: مهم این است که ببینیم خشونت و بی اخلاقی از کجا آغاز می شود و چگونه عده ای خشونت
چگونه فضای کوچک خانه مان بزرگتر نشان دهیم؟چگونه فضاهای کوچک یک آپارتمان کوچک، بزرگتر به نظر می رسد؟! آیا تا به حال احساس کرده اید که آپارتمان شما بیش از حد کوچک است؟! یا شاید کوچکتر از آن چیزی است که شما می خواهید؟! نیازی نیست که نگران باشید و در شرایط سخت به فکر نقل مکان باشید. در این مطلب تکنیک هایی را معرفی خواهد کرد که شما می توانید با استفاده از آنها در یک آپارتمان کوچک احساس راحتی و آرامش داشته باشید. همراه با شما این ۵ نکته را مرور می کنی
دربرکه ای دو مرغابی و یک لاک پشت در کنار هم خوش وخرم بودند.آنها با هم بسیار مهربان وصمیمی بودندو همیشه درهمه کارها به هم کمک میکردند و نظر یکدیگررا میپرسند.روزی برکه ای که پر از آب بود خشک شد. مرغابیها تصمیم گرفتندکه از اینجا برویم . بدون   آب نمیتوانیم به زندگی خود ادامه دهیم ولی دوری تو برای ما بسیار سخت است ونمیدانیم چگونه بی توزندگی کنيم.لاک پشت گفت:من هم نمیتوانم دوری شما را تحمل کنم اگر شما بروید من  هم تنها میشوم همانطور که میبینید
بنام یکتا
جملگی این را بدانیم که چه هستیم
نه اینکه بخواهیم بدانیم
کی بودیم؟
کی نبودیم؟!
چقدر سبک و چقدر بزرگ بودیم؟!!
هم قدمان را بخواهیم.
نه بخواهیم کوتاه کنيم!
همسفر نیاز داریم.
بی نیاز سفر نیستیم!
شاید...
.... روزی برسد که ما نرسیده باشیم!
چون درگیر خود نبودیم
درگیر گیر دادن به ديگران بودیم!
این ماه پیشانی ماه تدارک خود بودن و خود دیدن
چگونه بودن و چگونه ماندن
پیشانی سنگ زدن بر پیشانی گمراه کننده!
... چه من.
چه دگر من!
چگونه بدون آرایش زیبا به نظر برسیم

بسیاری از خانم ها ترجیح می دهند که صورتی باطروات
داشته باشند به جای اینکه هر صبح خود را آرایش کنند. اگرچه بسیاری از خانم­
ها ممکن است بدون آرایش احساس آسیب ­پذیری کرده و این حس را داشته باشند
که در معرض دید و قضاوت ديگران قرار گرفته ­اند و از این که بدون آرایش در
جامعه ظاهر شوند ترس داشته باشند. اگر شما یکی از این افراد هستید، ریمل
خود را کنار بگذارید و شروع به خواندن این مطلب کنید، چرا که این مقاله به
شما
انواع افکار و احساساتآیا چند نوع فکر یا احساس داریم ؟ افکار اقتصادی ، سیاسی ، علمی ، فلسفی، اخلاقی ، طبّی ، تربیتیو .....انواع نظامھای فکری ما ھستند . احساس جاذبه و دافعه ، احساس امید و یأس، احساس عشق ونفرت ، احساس شادی یا غم ، احساس قدرت یا ضعف ، احساس مرگ و زندگی و احساس بود و نبود نیزانواع نظامھای احساسی و عاطفی ما بشمار می آیند . ولی ھمه این انواع نظامھای فکری و عاطفیبطور کلی به دو دسته و ماھیت تقسیم می شوند : درون گرا یا برون گرا . مادی یا معنو
آیا تا به حال شاهد کار یک قفل ساز خبره بوده اید؟کارش شبیه سحر و جادوست!با قفلی بازی می کند، چیزهایی را می شنود که شما نمی شنوید،; چیزهایی را می بیند که شما نمی بینید، چیزهایی را حس می کند که شما حس نمی کنید; و به طریقی موفق می شود تا به رمز گاو صندوق پی ببرد.کسانی که در ارتباطات خبره اند به همین طریق عمل می کنند.شما می توانید از ترتیبات ذهنی اشخاص آگاه شوید،; می توانید رمز دریچه ذهن او یا خود را همانند طرز عمل یک قفل ساز بگشایید.باید به دن
مقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیممقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم


دسته بندی


کامپیوتر و IT

چگونه فعالانه گوش دهیم؟حتماً متوجه شدید كه بخش زیادی از روابط ما با ديگران به صحبت كردن و گوش دادن میگذره كه ایجاد این روابط واقعاً مهم هست. اما با این حال هیچوقت یا بهترِ بگم به ندرت در دوران تحصیل،كسی این‌ها رو به ما آموزش داده و از طرفی هم می تونم بگم افراد خیلی خیلی کمی هستند که بتونند فعالانه گوش بدند تا ما بتونیم ازشون الگو برداری کنيم.
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها