�¯�§Ù†Ù„Ùˆ�¯ �§Ù‡Ù†Ú¯ �§�² dafay vip


Atoosakam slam slam eshgha hamishegiakam aysa imro 4 roja khatakato avaz kerga
vale mn shet boogm  chan degha dafay gooshyakam chek akam bzanm z ayt bom
msg ayt bom
vale na atoosa vak hamisha har roj har lahza
har sanya hayta naw ghalbma hayta naw zehnma benahayat veranm
nazanm bejm cham
aslan nazanm chakam afsordegim gerga
fra veranm
har vak shet yadegariakano twasha akam aksakanman
klipaka ka am akher dafa droosm kerd bot
aysa twashay aw klipma kerd vak shet fermiskakanm hata khwaraw atwt ako har vaght deltanm boowi halghakat lams ka kar harche sanyama atoo
beraw atoo
tamanaw le akam
kharikm degh akam men o to ama haghman nya
atoosakam atoovakam
ehtiajm has pt bishter la hamisha
marg akot beraw
kharikm degh ak
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها